Znaki diakrytyczne zagrożone

63% internautów przyznaje, że w wypowiedziach ustnych nie dba o poprawność językową, zaś co piąty internauta uważa, że znaki diakrytyczne nie są potrzebne – wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na potrzeby kampanii „Język polski jest ą-ę”, zorganizowanej przez agencję Ogilvy & Mather z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

źródło: www.językpolskijestąę.pl

źródło: www.językpolskijestąę.pl

Prawie 2/3 internautów nie dba o poprawność językową w wypowiedziach ustnych i niemal połowa – również w wypowiedziach pisemnych. Mimo iż respondenci są zgodni, że „szeleszczące spółgłoski” oraz „ogonki” i „kreseczki” przy niektórych literach są znakiem wyróżniającym język polski na tle innych języków to przyznają, że nie zawsze stosują poprawną pisownię i używają polskich znaków, zwłaszcza w smsach (67%), na chatach (48%) czy posługując się komunikatorami (44%). Największą dbałość w tym zakresie badani wykazują w korespondencji formalnej, wypełniając formularze i wnioski (94% respondentów używa wówczas polskich znaków), a także pisząc maile czy wypowiadając się na forach (77% używa polskich znaków).

Grupą wiekową, która w najmniejszym stopniu dba o używanie znaków diakrytycznych są ludzie młodzi, w wieku 15-24 lat (34%). Zainteresowanie poprawną pisownią rośnie wraz z wiekiem – wśród osób powyżej 45 roku życia tylko 14% przyznaje, że nie zawsze używa znaków diakrytycznych.

Respondenci najbardziej skłonni są zrezygnować ze znaków diakrytycznych w kontaktach pisemnych ze znajomymi i przyjaciółmi (33%), zaś najbardziej pilnują się w pracy, w kontaktach z przełożonymi czy innych kontaktach biznesowych – aż 95% badanych przyznaje, że wówczas zawsze używa znaków diakrytycznych.

Główną przyczyną omijania znaków diakrytycznych jest wygoda i szybkość – 53% respondentów uważa, że dzięki niestosowaniu tych znaków szybciej napiszą wiadomość.

Informacja o badaniu

Badanie zostało przeprowadzone techniką wywiadów internetowych (CAWI: Computer-Assisted Web Interviewing) w dniach 23-28 stycznia 2013 roku na ogólnopolskiej próbie N=519 respondentów.